Dhan Vapasi is the demand that the government return ₹ 1 lakh every year to every family in India as their rightful share of the public wealth.

धन-वापसी का गरजेची आहे?

दारिद्र्य, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार ही भारताची नियती नाही.

जगभरातील प्रत्येक तिसऱ्या गरीब व्यक्तींपैकी एकजण भारतात राहतो.

भारतातील सर्व मुलांपैकी निम्मी मुले कुपोषित आहेत.

आमच्या संपत्तीमध्ये 1500 लाख कोटी रुपयांचा निधी आहे

भारतात संपत्तीची कमतरता नाही, मात्र जनतेला त्या संपत्तीतील त्यांचा रास्त वाटा मिळायला हवा.

स्रोत

धन वापसी पुस्तिका

धन विकि

धन वापसी विधेयक आणि अहवाल

प्रश्न